Przychodnia Lekarzy Specjalistów ul. Czerniakowska 131, 00-720 Warszawa tel. 228410511
Przychodnia Medycyny Pracy ul. Mikkego 4, 00-454 Warszawa, tel. 226271100
Transport sanitarny ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa, tel. 226272125, tel. 226279511

MEDICOR przychodnia Warszawa

Komitet Integracji Europejskiej i Bussines Centre Club już wielokrotnie uhonorowały naszą firmę:

  • Medalem Europejskim w 2002 i 2008 roku za "Służbę Medycynie Pracy",
  • Medalem Europejskim w 2003 i 2007 roku za "Specjalistyczny Transport Medyczny",
  • Medalem Europejskim w 2010 roku za "POZ + Bliżej Siebie",
  • Medalem Europejskim w 2011 roku za "Rehabilitację",
  • Medalem Europejskim w 2012 roku za "Przychodnię Lekarzy Specjalistów".

W kwietniu 2003 zostaliśmy laureatami "Polskiego Sukcesu 2002", wyróżnienia przyznawanego przez Regionalne Centrum Biznesu przy udziale Krajowej Izby Gospodarczej pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2003 roku do roku 2006 - laureaci certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play" nadawanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Najważniejszym jednak osiągnięciem dla naszej firmy jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością oraz odebranie i utrzymanie certyfikatu ISO 9001:2008.

medicor-loga

 

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

W celu założenia konta należy wejść na stronę pacjent.gov.pl kliknąć opcje Zaloguj się, następnie wybrać sposób logowania poprzez

Profil Zaufany, po czym kliknąć Załóż Profil - Formularz online.

Dzięki IKP pacjent może otrzymywać na
telefon /e-mail:

e-recepty, e-skierowania i inne informacje dotyczące stanu zdrowia
np. Unijny Certyfikat COVID


 


 

Drogi Pacjencie, 

zamawiania recept przez e-rejestrację lub e-mail prosimy dokonywać 

w dniach i godzinach pracy Przychodni MEDICOR

od poniedziałku do piątku  

od godz. 8:00 do godz. 18:00 


 

 

TELEPORADY- PORADNIA MEDICOR

Informacja dla Pacjentów

1. Teleporada - świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przez lekarza, pielęgniarkę lub położną przy użyciu systemów telekomunikacyjnych lub systemów łączności od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania poradni 8.00-18.00, jako podstawowy tryb kontaktu z pacjentem.

2. W celu umówienia teleporady pacjent lub inna osoba w jego imieniu kontaktuje się z Rejestracją Przychodni telefonicznie, e-mail lub osobiście w godzinach pracy poradni od godziny 8.00 do 18.00.

3. W celu przeprowadzenia teleporady lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie z telefonu będącego własnością firmy, przeznaczonego do wykonywania teleporad i nie służącym do rejestracji pacjentów.

4. Świadczeniodawca oświadcza , że treść rozmów telefonicznych związanych z rejestracją Pacjenta nie jest nagrywana.

5. Świadczeniodawca oświadcza, że treść teleporady nie jest nagrywana, a lekarz działający w oparciu o zapisy Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 05.12.1996r. świadcząc poradę , może wykonywać adnotacje w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta oraz interpretować wyniki badań, udzielić informacji, wystawić e-recepty, skierowania na badania diagnostyczne oraz e-zwolnienia.

6. Lekarz w trakcie teleporady może podjąć decyzję o przeprowadzeniu badania osobistego i konieczności stawienia się pacjenta w poradni.

7. Teleporady są udzielane w warunkach gwarantujących pacjentowi pełną poufność, w tym zapewnia brak dostępu osób nieuprawnionych do przekazywanych informacji.

8. Lekarz udzielający teleporady dzwoni do pacjenta co najmniej trzykrotnie w odstępach nie krótszych niż 5 minut. Jeżeli w tym czasie pacjent nie odbierze telefonu, przyjmuje się, że zrezygnował z teleporady.

9. Tożsamość pacjenta jest potwierdzana na podstawie danych, o których mowa w art.25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 06.11 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 84)

przekazanych przez niego na podstawie:

a) danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27.10.2017 o podstawowej opiece zdrowotnej

lub

b) przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art.20 a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17.02.2005r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346,568,694)

10. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji lub braku dostępności lekarza, świadczeniodawca ustala z pacjentem nowy termin teleporady.

11.Pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, w przypadku, gdy niezbędne świadczenie z uwagi na stan zdrowia pacjenta, nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady. Okoliczność ta jest ustalana przez lekarza w porozumieniu z pacjentem.

12. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmujące świadczenia udzielane:
a) w przypadku, gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
– – o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.2)) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401),
– – związanych z wydaniem zaświadczenia,
b) podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej,
c) w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
d) w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
e) dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego
f)  z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zarażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U.poz,1749,1873 i 2043).

13. W przypadku pacjenta infekcyjnego, należy umówić wizytę pod koniec dyżuru danego lekarza, wyznaczając gabinet, w którym odbędzie.

14. Po zrealizowanej wizycie i ewentualnym ustaleniu etiologii procesu chorobowego, lekarz decyduje o konieczności wdrożenia procedury sanitarnej dotyczącej dezynfekcji gabinetu i pomieszczeń skażonych.

15. Termin realizacji teleporady ustalany jest:                                                         

a) nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy POZ za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, lub                                

b) w terminie późniejszym niż określony w punkcie pierwszym, ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.