Przychodnia Lekarzy Specjalistów ul. Czerniakowska 131, 00-720 Warszawa tel. 228410511
Przychodnia Medycyny Pracy ul. Mikkego 4, 00-454 Warszawa, tel. 226271100
Transport sanitarny ul. Zwierzyniecka 8A, 00-719 Warszawa, tel. 226272125, tel. 226279511

TELEPORADY- PORADNIA MEDICOR

Informacja dla Pacjentów

 

 

1.Teleporada- świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przez lekarza, pielęgniarkę lub położną  przy użyciu systemów telekomunikacyjnych lub systemów łączności od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania poradni 8.00-18.00, jako podstawowy tryb kontaktu z pacjentem.

2.W celu umówienia teleporady pacjent lub inna osoba w jego imieniu kontaktuje się z Rejestracją Przychodni telefonicznie, e-mail lub osobiście w godzinach pracy poradni od godziny 8.00 do 18.00.

3.W celu przeprowadzenia teleporady lekarz kontaktuje się z pacjentem telefonicznie z telefonu będącego własnością firmy,przeznaczongo do wykonywania teleporad i nie służącym do rejestracji pacjentów.

4.Świadczeniodawca oświadcza , że treść rozmów telefonicznych związanych z rejestracją Pacjenta nie jest nagrywana.

5.Świadczeniodawca oświadcza, że treść teleporady nie jest nagrywana, a lekarz działający w oparciu o zapisy Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 05.12.1996r. świadcząc poradę , może wykonywać adnotacje w indywidualnej dokumentacjim medycznej pacjenta oraz interpretować wyniki badań,udzielić informacji, wystawić e-recepty, skierowania na badania diagnostyczne oraz e-zwolnienia.

6.Lekarz w trakcie teleporady może podjąć decyzję o przeprowadzeniu badania osobistego i konieczności stawienia się pacjenta w poradni.

7.Teleporady są udzielane w warunkach gwarantujących pacjentowi pełną poufność, w tym zapewnia brak dostępu osób nieuprawnionych do przekazywanych informacji.

8.Lekarz udzielający teleporady dzwoni do pacjnta co najmniej trzykrotnie w odstępach nie krótszych niż 5 minut. Jeżeli w tym czasie pacjent nie odbierze telefonu, przyjmuje się, że zrezygnował z teleporady.

9.Tożsamość pacjenta jest potwierdzana na podstawie danych, o których mowa w art.25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 06.11 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 84)

przekazanych przez niego na podstawie:

a) danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27.10.2017 o podstawowej opiece zdrowotnej

lub

b) przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art.20 a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17.02.2005r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne( Dz. U. z 2020 r. poz. 346,568,694)

10.W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od świadczeniodawcy, takich jak awaria urzędzeń lub systemów komunikacji lub braku dostępności lekarza, świadczeniodawca ustala z pacjentem nowy termin teleporady.

11.Pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z lekarzem , w przypadku gdy niezbędne świadczenie z uwagi na stan zdrowia pacjenta, nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady.Okoliczność ta jest ustalana przez lekarza w porozumieniu z pacjentem.

12.W przypadku pacjenta infekcyjnego, należy umówic wizytę pod koniec dyżuru danego lekarza, wyznaczając gabinet w którym odbędzie.

13.Po zrealizowanej wizycie i ewentualnym ustaleniu etiologii procesu chorobowego, lekarz decyduje o konieczności wdrożenia procedury sanitarnej dotyczącej dezynfekcji gabinetu i pomieszczeń skażonych.

 

 

 

 

 

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.